Έγκριση διενέργειας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την Προμήθεια πλαστικών κάδων 240 και 360 λίτρων» (Ομάδα Γ). Κατακύρωση αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

217

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

12/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: