Αναμόρφωση προϋπολογισμού (18η αναμόρφωση).

Αριθμός Απόφασης:

262

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

23/08/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: