Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η αναμόρφωση οικονομικού έτους 2023) Ν.Π.Δ.Δ.

Αριθμός Απόφασης:

38

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: