Αποδοχή ποσού ύψους 19.012,18€ για τη χρηματοδότηση ΚΔΑΠ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Αριθμός Απόφασης:

39

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: