Αναμόρφωση προϋπολογισμού (3η αναμόρφωση οικονομικού έτους 2021)

Αριθμός Απόφασης:

111

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/04/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: