Έγκριση πρακτικού επιτροπής και σύναψης της σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρησης ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης καυσίμων και στόλου οχημάτων», αριθμ.μελ. 019/2021, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας

Αριθμός Απόφασης:

110

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/04/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: