Αναμόρφωση προϋπολογισμού (4η αναμόρφωση οικονομικού έτους 2022) Ν.Π.Δ.Δ.

Αριθμός Απόφασης:

136

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

06/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: