Εξειδίκευση πίστωσης για ενότητα εκδηλώσεων «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΙΟΥΝΗΣ 2022» της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας- Παιδείας- Αθλητισμού-Πολιτισμού εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

137

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

06/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: