Αναμόρφωση προϋπολογισμού (5η αναμόρφωση οικονομικού έτους 2021)

Αριθμός Απόφασης:

172

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: