Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης, περισυλλογής, εκπαίδευσης, σίτισης και αποτέφρωσης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Προσωρινή Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

171

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: