Αναμόρφωση προϋπολογισμού (6η αναμόρφωση οικονομικού έτους 2021)

Αριθμός Απόφασης:

253

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

21/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: