Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) Έτους 2021.

Αριθμός Απόφασης:

254

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

21/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: