Αναμόρφωση προϋπολογισμού(8η αναμόρφωση οικονομικού έτους 2023)

Αριθμός Απόφασης:

102

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

07/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: