Κατανομή των χώρων και καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών για την προεκλογική προβολή των συνδυασμών των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που θα μετάσχουν στις Εθνικές Εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 σχετ. Υ.Α. 8481/10-2-2023/ΦΕΚ Β΄674/15-2-2023.

Αριθμός Απόφασης:

101

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

07/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: