Αναμόρφωση προϋπολογισμού (9η αναμόρφωση οικονομικού έτους 2022)

Αριθμός Απόφασης:

352

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: