Διαγραφή οφειλής για ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ-ΠΑΡΚΙΝΓΚ του ΒΕΡΒΕΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ,με ΑΦΜ 050927133, εγγεγραμμένου οφειλέτη στον βεβαιωμένο ταμειακά ΧΚ 1576/22»

Αριθμός Απόφασης:

353

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: