Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012.

Αριθμός Απόφασης:

189

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: