Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από το ΕΕΤΗΔΕ

Αριθμός Απόφασης:

188

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: