Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2015 του κληροδοτήματος «Γρ. Αξωνίδη».

Αριθμός Απόφασης:

361

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: