Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 (7η αναμόρφ.)

Αριθμός Απόφασης:

058

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: