Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (13η).

Αριθμός Απόφασης:

78

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

09/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: