εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κου Αντώνη Χρίστογλου

Αριθμός Απόφασης:

38

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

09/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: