Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. της «Αθανάσιος Α. Μαλακούδης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», («καφετερία, σνακ-μπαρ», οδός Μ.Αλεξάνδρου 72)

Αριθμός Απόφασης:

22

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων