Υποβολή αιτήματος προς τον Σύνδεσμο ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης προς τον Δήμο μας μηχανολογικού εξοπλισμού, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία συγχώνευσης του Συνδέσμου που προβλέπεται στο άρθρο 104 Ν. 3852/10, που θα γίνει εντός του 2011.

Αριθμός Απόφασης:

20

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

23/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: