Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. της Δαμιανίδου Σαλώνα, («καφενείο», οδός Θησέως 50)

Αριθμός Απόφασης:

21

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων