Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. της «Ευστ. Σαρηγιαννίδης –Νικ. Σιδηρόπουλος και Σια ΟΕ», («καφετέρια», οδός Μ. Αλεξάνδρου 1)

Αριθμός Απόφασης:

17

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων