Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. της «Καραπιπέρης Θ. και Σία ΟΕ», («καφετέρια», οδός Ελευθερίας 39)

Αριθμός Απόφασης:

19

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων