Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. της Κοϊσοβα Αναστασίας, «καφενείο» οδός Στ.Ελμάζη-Π.Γρηγορίου-Π.Ιωακείμ 1

Αριθμός Απόφασης:

10

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων