Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. της Zsompori Rozalia, «καφετέρια» Θ. Χατζίκου 4, έτους 2011

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: