Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. του Iωακειμίδη Κων/νου, «καφετέρια» οδός Ελ. Βενιζέλου 129

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων