Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. του Καμπούρη Κων/νου, «μικτό κατάστημα- καφετέρια με προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου» οδός 28ης Οκτωβρίου 91

Αριθμός Απόφασης:

14

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων