Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. του Καραπαναγιωτίδη Παναγιώτη, «Καφετέρια» οδός Ελ. Βενιζέλου 112

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων