Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. του Κιρτσάνη Νικολάου, («καφενείο χωρίς παρασκευαστήριο», οδός Μ.Αλεξάνδρου 1-3)

Αριθμός Απόφασης:

20

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων