Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. του Λίλη Ιωάννη, «καφενείο ουζερί» οδός Παπάγου 29

Αριθμός Απόφασης:

9

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

23/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων