Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων του Δήμου για κάλυψη των αναγκών μισθοδοσίας και έκτακτων αναγκών. Ψήφιση πίστωσης για το 2011.

Αριθμός Απόφασης:

21

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

23/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: