Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. του Μουρατίδη Κων/νου, «καφενείο», Θ. Χατζίκου 32, έτους 2011

Αριθμός Απόφασης:

5

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: