Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. του Νικολαϊδη Νικολάου, «Καφετέρια» οδός Μ.Αλέξανδρου 76

Αριθμός Απόφασης:

5

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων