Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. του Παπούλια Αναστασίου, «Καφετέρια» οδός Μ.Αλέξανδρου 62

Αριθμός Απόφασης:

7

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων