Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων εντός του Κ.Υ.Ε. του Πουρσαϊδη Σταύρου, «καφετέρια» οδός Ν.Ντούρμα 44

Αριθμός Απόφασης:

11

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων