Ανανέωση αδείας χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε., «Ουζερί» Θ.Χατζίκου 50 του Τσιρίκα Αγγέλου σε αντικατάσταση της χορηγηθείσας αδείας μουσικών οργάνων της Τουρεντζόγλου Ευθυμίας, προκατόχου της επιχείρησης

Αριθμός Απόφασης:

29

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: