Ανανέωση αδείας χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. του Τερζόπουλου Κυριάκου, «καφενείο», Θ. Χατζίκου 66

Αριθμός Απόφασης:

19

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: