Ανανέωση ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών υποστήριξης συστήματος λογισμικού.

Αριθμός Απόφασης:

337

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: