Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προϊόντων Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)

Αριθμός Απόφασης:

336

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: