Αναπροσαρμογή μισθώματος λόγω νέας καταμέτρησης του ακινήτου.

Αριθμός Απόφασης:

125

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

12/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: