Αποδεσμεύσεις ποσών από Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης

Αριθμός Απόφασης:

124

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

12/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: