Ανασυγκρότηση επιτροπής επισκευής – συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών – υλικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

Αριθμός Απόφασης:

449

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

15/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: