Ανατροπές προτάσεων Ανάληψης Δαπανών

Αριθμός Απόφασης:

408

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: