«Έγκριση για κάλυψη εξόδων κηδείας και ψήφιση πίστωσης»

Αριθμός Απόφασης:

027

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

22/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: