Αντικατάσταση μελών από επιτροπές του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

297

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

22/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: