Κατάταξη Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον ν.4479/2017.

Αριθμός Απόφασης:

298

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

22/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: